GÜNCEL

Tasarımlarım

Saç Modelleri

Çocuk Gelinlikleri

2 Ekim 2010 Cumartesi

Kadınlara Özel Beden Kalıpları Hazırlama

Kadın Beden Kalıpları Modül Tanımı

Temel kadın beden çizimleri için ölçü alma ve hesaplama, temel beden ve kol çizimi, temel beden ve kol çiziminin şablon işlemleri ile formlara göre temel beden ve kol serileme işlemlerinin anlatıldığı bir öğrenme materyalidir.

Beden Kalıpları Hazırlama Genel Amaçları

Bu modül ile, gerekli ortam sağlandığında temel kadın beden kalıplarını uygun olarak hazırlayabileceksiniz .
Amaçlar
  • Tekniğine uygun kadın temel beden ve kol kalıbı hazırlayabileceksiniz.
  • Temel kadın beden ve kol kalıbı seri çizimlerini tekniğe uygun olarak yapabileceksiniz.

Araç ve Gereçler

Ortam: Atölye
Donanım: Standart ölçü tablosu, bolluk tablosu, mezura, cetvel, gönye, kalem, pergel, çizim masası, riga takımı, silgi, mülaj kağıdı ortamda hazır bulundurulmalıdır.

Beden Kalıpları Detaylı Bilgi

Dosya İçeriği

GİRİŞ ……………………………………………………………………………………………………………………… 1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ………………………………………………………………………………………. 3
1. TEMEL BEDEN KALIBI ÇİZİMİ ………………………………………………………………………….. 3
1.1. Temel Kadın Beden Kalıbında Kullanılan Ölçüler ………………………………………………. 3
1.1.1. Temel Ölçüler ………………………………………………………………………………………….. 3
1.1.2. Yardımcı Ölçüler ……………………………………………………………………………………… 3
1.1.3. Bolluk İlaveleri ………………………………………………………………………………………… 4
UYGULAMA FAALİYETİ- 1 ……………………………………………………………………………….. 5
1.2. Temel Kadın Beden Kalıbı İçin Kişi Üzerinden Ölçü Alma …………………………………. 5
1.2.1. Temel Ölçüleri Vücut Üzerinden Alma İşlemleri………………………………………….. 5
1.2.2. Yardımcı Ölçüleri Vücut Üzerinden Alma Kontrol Etme İşlemleri …………………. 8
1.3. Standart Ölçü Tablosundan Temel Kadın Beden Kalıbı İçin Ölçü Alma ………………. 10
UYGULAMA FAALİYETİ-2 ………………………………………………………………………………. 10
1.4. Temel Kadın Beden Kalıbı Çizim İşlemleri………………………………………………………. 10
1.4.1. Kadın Temel Beden Çizimi ……………………………………………………………………… 11
UYGULAMA FAALİYETİ – 3 …………………………………………………………………………….. 12
1.4.2. Kadın Temel Beden Çizimi Açılımı ………………………………………………………….. 16
UYGULAMA FAALİYETİ-4 ………………………………………………………………………………. 17
1.4.3. Temel Beden Kalıbı Çiziminde Gerekli Düzenleme İşlemleri ………………………. 17
UYGULAMA FAALİYETİ-5 ………………………………………………………………………………. 18
KONTROL LİSTESİ …………………………………………………………………………………………… 21
1.5. Kadın Temel Beden Kol Kalıbı İçin Ölçü Alma İşlemleri…………………………………… 23
1.5.1. Temel Kol Çizimi İçin Gerekli Hesaplamalar (normal bedenler) ………………….. 23
UYGULAMA FAALİYETİ-6 ………………………………………………………………………………. 24
1.5.2. Kol Oyuntu Çevresinin Tespiti…………………………………………………………………. 24
1.5.3. Ortalama Koltuk Yüksekliği Tespiti (okoy) ……………………………………………….. 25
1.6. Kadın Temel Beden Kol Kalıbı Çizim İşlemleri………………………………………………… 26
UYGULAMA FAALİYETİ-7 ………………………………………………………………………………. 27
1.6.1. Kadın Temel Beden Kol Çizimi ……………………………………………………………….. 29
1.6.2. Kadın Temel Beden Kol Çizimi Açılımı ……………………………………………………. 30
UYGULAMA FAALİYETİ -8 ……………………………………………………………………………… 31
1.7. Temel Beden Kalıbı Şablon Çizim İşlemleri …………………………………………………….. 31
1.7.1. Kadın Temel Beden Şablon Çizimi …………………………………………………………… 32
UYGULAMA FAALİYETİ-9 ………………………………………………………………………………. 33
1.8. Temel Kol Kalıbı Şablon Çizim İşlemleri ………………………………………………………… 33
1.8.1. Kadın Temel Beden Kol Şablon Çizimi ……………………………………………………. 35
KONTROL LİSTESİ …………………………………………………………………………………………… 35
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 …………………………………………………………………………………….. 36
2. TEMEL BEDEN KALIBI SERİ ÇİZİMİ………………………………………………………………… 36
2.1. Serileme ile İlgili Tanımlar …………………………………………………………………………….. 36
2.1.1. Serinin Tanımı ……………………………………………………………………………………….. 36
2.1.2. Sıçrama Değerleri ………………………………………………………………………………….. 36
2.2. Serileme Çeşitleri (Yöntemleri) ………………………………………………………………………. 36
2.2.1. İç İçe Geçirme Yöntemi…………………………………………………………………………… 36
2.2.2. Kalıpları Sıçratma Yöntemi……………………………………………………………………… 37
2.3. Serilemede Kullanılan Araç Gereçler ………………………………………………………………. 37
2.4. Seri Çiziminde Dikkat Edilecek Noktalar…………………………………………………………. 37
2.5. Seri Farkları Tablosu Oluşturma İşlemleri………………………………………………………… 38
2.5.1. Ölçü Tablolarını Kullanarak Hesaplama ……………………………………………………. 38
2.5.2. Temel Seri Farkları Tablolarının Hazırlanması …………………………………………… 38
2.5.3. Tek Seri Farkı ………………………………………………………………………………………… 39
2.6. Sıçrama Noktalarını Ve Yönlerini Belirleme İşlemleri……………………………………….. 39
2.6.1. Seri Merkezi Saptama……………………………………………………………………………… 39
2.6.2. Seri Noktalarının Saptanması …………………………………………………………………… 39
2.6.3. Seri Noktalarının Adlandırılması(A-B-C-D) ………………………………………………. 39
2.6.4. Seri Yönlerinin Belirlenmesi ……………………………………………………………………. 39
2.7. Seri Farkları Tablosuna Göre Seri Çizimi…………………………………………………………. 39
2.7.1. Seri Farklarının Hesaplanması………………………………………………………………….. 39
2.7.2. Seri Noktalarının İşaretlenerek Seri Çiziminin Yapılması ……………………………. 40
2.7.3. Serilemenin Kontrol Edilmesi ………………………………………………………………….. 40
2.8. Temel Kadın Beden Kalıbı Seri Farkları Tablosu Oluşturma İşlemleri…………………. 40
2.8.1. Temel Arka Serileme Form-1 Tablosu ………………………………………………………. 41
2.8.2. Temel Arka Serileme Form-2 Tablosu ………………………………………………………. 43
2.8.3. Temel Ön Serileme Form-3 (göğüs pensli: omuzda) Tablosu……………………….. 45
2.8.4. Temel Ön Serileme Form-4 (göğüs pensi kol oyuntusunda) Tablosu …………….. 47
2.8.5. Temel Ön Serileme -Form-5 (Göğüs pensi yan dikişte) Tablosu …………………… 49
2.8.6. Temel Ön Serileme Form-6 (göğüs pensi ön ortası beden hattında) ………………. 51
2.8.7. Temel Ön Serileme Form-7 (göğüs pensi bel hattında) Tablosu……………………. 53
2.8.8. Temel Kol Serileme Ölçü Tablosu Form-8 ………………………………………………… 55
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ………………………………………………………………………… 57
MODÜL DEĞERLENDİRME …………………………………………………………………………………. 58
CEVAP ANAHTARLARI ……………………………………………………………………………………….. 59
KAYNAKÇA …………………………………………………………………………………………………………. 60
RenkliNOT:Aşağıdaki PDF dosyasını görüntülemek için  Acrobat Reader programı yüklü olmalıdır.Buradan Acrobat Reader programını indirebilirsiniz.

Kadınlar İçin Beden Kalıpları Hazırlama PDF indirYazının Devamı: http://www.renkliweb.com/yasam/kadinlar-icin-beden-kaliplari-hazirlama.html#ixzz11EWzDeD9 
Anasayfa: RenkliWEB

Yorum Gönder

 
Copyright © 2013 Tesettür Moda
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger